Aktuality a oznamy

22.04.2019

V stredu 24.4. si  v našej MŠ pripomenieme „DEŇ ZEME“. Pre deti sme pripravili dopoludňajšie aktivity na školskom dvore zamerané na starostlivosť o prostredie v ktorom sa hráme, bývame, žijeme.

22.04.2019

Vo štvrtok 25.4. deti z tried Motýle a Veveričky čaká exkurzia autobusom do OLO. "Smetiarsky kurz pre najmenších" im ukáže viac o odpadovom hospodárstve. Odchod autobusu od CMŠ je o 8.30. Deťom do ruksačikov zbaľte pitie, drobnú sladkosť alebo ovocie.

15.04.2019

Dňom 11.4.2019 bola z vážnych dôvodov zrušená a zároveň zmenená e-mailová adresa na odhlasovanie detí. Od 12.4.2019 žiadame odhlasovať deti na novej adrese potrokova895@gmail.com. Ďakujeme za pochopenie.

13.04.2019

* Všetci sme zodpovední za našu planétu a preto nezabúdajme, že každý z nás môže prispieť k tomu, aby sa nám na Zemi žilo lepšie.

* Deti  pociťujú výnimočný záujem o prírodu. Majú radi zvieratká, stromy, parky, záhradky… Preto je dôležité ich už od mala učiť, že o prírodu je potrebné sa starať.

13.04.2019

Náš formulár pre poukázanie 2% z daní je nanovo k stiahnutiu, pretože formulár, ktorý sme dali do skriniek, mal IČO nesprávne zarovnané vľavo. Hrozilo by neuznanie prehlásenia daňovým úradom (viac po rozkliknutí nadpisu článku).

02.04.2019

V stredu 10.4. o 16.00 v triede Motýlikov sa bude konať stretnutie rodičov predškolákov s p. učiteľkou zo ZŠ Nejedlého a p. psychologičkou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava IV. Fedákova 3. Téma: "Školská pripravenosť dieťaťa".

 

02.04.2019

Do piatka 5.4. prebieha zber plastov a tetrapakov vo všetkých triedach, ktorý  je zameraný na rozvoj environmentálnej gramotnosti detí a starostlivosť o životné prostredie. Prinesené plasty môžete odkladať do sprchových vaničiek pri triedach na toaletách. Ďakujeme za spoluprácu!

 

30.03.2019

V Cirkevnej materskej škole
Gianny Berettovej Mollovej bude p
rerušená prevádzka v čase veľkonočných sviatkov od štvrtka 18.4. 2019 do utorka 23.4.2019.

Nástup do CMŠ bude v stredu 24.4.2019.

30.03.2019

Prebiehajú povinné zápisy detí do základnej školy!!!

2.4. Deň otvorených dverí v našej MŠ dopoludnia od 8.30h do 10.00h a popoludní od 14.45h do 15.45h.

 

 

23.03.2019

Vo štvrtok 11.4. v dopoludňajších hodinách (od 9.55 hod.) deti z triedy Motýle navštívia kamarátov prváčikov na ZŠ Nejedlého. Zároveň dopoludnia vo všetkých triedach prebehne každoročné fotografovanie. 

Stránky