Aktuality a oznamy

18.03.2018

V stredu 21.3. o 9.30h sa bude konať beseda so spisovateľkou pani Lazárovou v MŠ pre deti z tried Veveričiek Motýlikov. Vo štvrtok 22.3. dopoludnia sa bude konať celoškolské kolo v prednese poézie „Povieme si básničku“. V porote budú zastúpení oslovení rodičia.

 

 

18.03.2018

Milí rodičia, starí rodičia, priatelia, milé deti, srdečne Vás pozývame na spoločnú krížovú cestu, ktorá sa bude konať v sobotu  24.3.2018 od 9.30 hod. na pútnickom mieste v Marianke. V prípade nepriaznivého počasia sa krížová cesta bude konať v Marianke v Bazilike Narodenia Panny Márie.

 

16.03.2018

Dňa 25.4.2018 od 7.30 do 16.30 sa bude konať zápis do MŠ na šk. rok 2018/2019. Prihlášku nájdete tu. Pred zápisom bude Deň otvorených dverí. Termín upresníme - sledujte naše oznamy, prosím.

14.03.2018

Požadované vzdelanie: 

  • stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy
  • vysokoškolské vzdelanie v odbore predprimárne vzdelávanie
  • kontakt pre záujemcov: riaditel@cmsbilikova.sk

 

04.03.2018
Vážení rodičia, veríme, že pochopíme zmysel potrebnej zmeny, ktorá zachová školskú jedáleň a ponúkne deťom zdravú, chutnú „našu“ stravu. Po vzájomnej komunikácii bola väčšina prítomných na stretnutí rodičov na jeseň 2017 za zachovanie našej školskej kuchyne. Po spracovaní finančnej analýzy nákladov na prevádzku školskej kuchyne, sme rozhodli o platbe 20 EUR mesačne na dieťa. Na základe analýzy rastu cien potravín sa od 1. marca 2018 mení stravná jednotka na dieťa a deň z 1,27 EUR na 1,34 EUR.

 

04.03.2018

Od 26.3. do 9.4. prebieha zber plastov a tetrapakov, ktorý  je zameraný na rozvoj environmentálnej gramotnosti detí, starostlivosť o životné prostredie. Prinesené plasty môžete odkladať do sprchových vaničiek pri triedach na toaletách. Ďakujeme! 

04.03.2018

13.3. dopoludnia sa bude konať návšteva predškolákov z tried Motýlikov a Veveričiek v Základnej škole na Nejedlého ul.

14.3. predškoláci navštívia Základnú školu na Beňovského ul.

 

04.03.2018

12.3.-16.3. prebehnú triedne kolá v prednese poézie - 8. ročník „Povieme si básničku“, v spolupráci s rodičmi si deti pripravia primeranú báseň do triedneho kola. Text básne s menom dieťaťa odovzdajte triednej p. učiteľke (Odmeny hradené z príspevku združenia rodičov.) 

04.03.2018
1.3. od 15.00h do 17.00h konzultácia pre rodičov detí - predškolákov, podľa zápisu rodičov do tabuľky s konkrétnym časom (bez poplatku).
 
5.3.-9.3. jarné prázdniny, obmedzená prevádzka pre prihlásené deti. Prosíme rodičov, aby nahlásili  prítomnosť – neprítomnosť dieťaťa v príslušnej triede. V prevádzke bude trieda Kuriatok a Motýlikov, deti budú spojené.
 
12.3. dopoludnia, v dvoch skupinách interaktívny projekt „Ako vzniká kniha“ v spolupráci s vydavateľstvom Mladé letá.

Stránky