Aktuality a oznamy

17.05.2019

Vydávanie rozhodnutí o prijatí - neprijatí dieťaťa do materskej školy sa bude konať 4.6.2019 v čase od 9.30 do 16.30 v riaditeľni MŠ.

 

16.05.2019

V nedeľu 12.5. deti z tanečného krúžku Hviezdička pod vedením p. učiteľky Milky (tr. Veveričiek) vystúpili s dvoma nacvičenými číslami na prehliadke tanca MIA Festival v DK Zrkadlový Háj a v kategórii Hobby sa umiestnili na 1. a 4. mieste. Pre detičky to bola prvá skúsenosť s veľkou tanečnou prehliadkou. Srdečne gratulujeme!!! 

 

16.05.2019

Exkurzia detí z triedy Motýlikov do Botanickej záhrady sa z dôvodu nepriaznivého počasia presúva - termín bude upresnený.

08.05.2019

• Deti potrebujú vyrastať v radostnom a harmonickom prostredí, v ktorom sú vzťahy medzi ľuďmi príjemné a srdečné. Rodičia a učitelia si musia uvedomiť, že sami musia žiť radostne, ak to chcú učiť deti.

• Dospelí  majú deti naučiť tešiť sa z maličkostí, vychutnávať si jednoduché a každodenné veci, radovať sa a tešiť sa v rodine, v škôlke. Deti musia vidieť u vychovávateľov pozitívny postoj aj pred neočakávanými a niekedy nepríjemnými situáciami. Radosť učíme deti tým, že ju žijeme.

• Učíme deti objavovať pozitíva v ľuďoch a rôznych situáciách.

08.05.2019

Vo štvrtok 16.5. o 8.45 h deti z triedy Motýlikov navštívia Botanickú záhradu v Karlovej Vsi. Prosíme rodičov, aby s deťmi zbalili ruksačik s pitím v plastovej fľaške a malé občerstvenie – ovocie, sušienky. Na výlet pôjdeme MHD.

08.05.2019

V utorok 14.5. bude zápis detí do materskej školy šk. rok 2019/2020 od 9.30 h do 16.30 h v pracovni riaditeľky školy.

 

07.05.2019

Program pri príležitosti „Dňa mamičiek“. Srdečne pozývame všetky mamičky, v programe vystúpia Vaše deti a obdarujú Vás malým darčekom.

 

Termíny besiedok v jednotlivých triedach:
Lienočky - pondelok 13.5. o 15.15 h
Kuriatka - utorok 14.5. o 15.15 h
Motýliky a Veveričky - streda 15.5. o 15.15 h

 

22.04.2019

V utorok 30.4. o 18.00 sa v kostole Ducha Svätého bude konať slávnostná svätá omša venovaná patrónke našej materskej školy sv. Gianne Berettovej Mollovej. Deti s p. učiteľkou Ivetkou Barokovou nacvičujú sprievodné piesne, na ktoré sa veľmi tešíme. Po sv. omši, ako každý rok, pozývame deti, rodičov a priateľov našej MŠ na slávnostné agapé. Ďakujeme Vám za pomoc pri zabezpečení občerstvenia!

22.04.2019

V stredu 24.4. si  v našej MŠ pripomenieme „DEŇ ZEME“. Pre deti sme pripravili dopoludňajšie aktivity na školskom dvore zamerané na starostlivosť o prostredie v ktorom sa hráme, bývame, žijeme.

22.04.2019

Vo štvrtok 25.4. deti z tried Motýle a Veveričky čaká exkurzia autobusom do OLO. "Smetiarsky kurz pre najmenších" im ukáže viac o odpadovom hospodárstve. Odchod autobusu od CMŠ je o 8.30. Deťom do ruksačikov zbaľte pitie, drobnú sladkosť alebo ovocie.

Stránky