Aktuality a oznamy

Umývadlá Motýliky
19.09.2018

Snažíme sa, aby sa v našej MŠ cítil každý dobre a preto neustále pracujeme na vylepšeniach. V priebehu leta prebehla prvá časť rekonštrukcie a Kuriatka a Motýliky sa tešia z nových farebných umyvární. Už sa tešíme na nové umyvárne pre Lienočky a Veveričky! 

19.09.2018

V piatok 21.9. idú deti z tried Veveričky a Motýle na exkurziu do ZOO. Prosíme rodičov, aby deti priviedli do MŠ do 8.00. Vstupné je 1 mrkva alebo 1 jabĺčko. Do ruksačiku si deti zabalia pitie v plastovej fľaši, malú sladkosť, ovocie, pršiplášť a hurá na výlet :-)

17.09.2018

Vo vestibule našej MŠ tento rok opäť prebieha verejná zbierka Biela pastelka na podporu nevidiacich a slabozrakých ľudí. Aj vaše 1 EUR môže zmeniť ľudský osud. Prispejte do kasičky v MŠ alebo SMS v hodnote 2 EUR na číslo 820. Prispieť do zbierky môžete aj načítaním QR kódu na paneli umiestnenom vo vestibule. Ďakujeme!

17.09.2018

25.9. o 15.30h do 17.00h  Vás pozývame na Deň zdravia so Zdravkom - stretnutie rodičov, detí v športovom duchu v školskej záhrade. Rodičia si prevezmú deti na školskom dvore po úvodnej rozcvičke a spoločne absolvujú stanovištia a získavajú pečiatky. Po získaní piatich pečiatok deti dostanú odmenu. Na záver bude pripravená ochutnávka ovocia, zeleniny zdravých koláčov a nátierok.

13.09.2018

V piatok 14.9. doobeda sa deti z tried Veveričiek a Motýlikov prejdú do starej Dúbravky ku kaplnke Panny Márie. Deti môžu prinieť kahančeky (zapália ich pani učiteľky) a kvietky. Do ruksačika si môžu zabaliť pitie v plastovej fľaši, nakrájané ovocie a nečokoládovú drobnú sladkosť.

05.09.2018

05.09. o 17.00 h v MŠ, pozvánka pre všetkých rodičov detí MŠ na plenárne združenie rodičov v triede Motýlikov. Účasť rodičov potrebná. Stretnutie bez detí z dôvodu nerušeného priebehu.

 

 

04.09.2018

05.09. o 17.00 h sa bude konať plenárne rodičovské združenie v triede Motýlikov pre všetkých rodičov detí MŠ. Účasť rodičov potrebná. Stretnutie sa bude konať bez detí z dôvodu nerušeného priebehu. Tešíme se na Vás! (Pre zobrazenie programu prosím rozkliknite nadpis.) 

Program:

03.09.2018

Milé deti a rodičia, vitajte v novom školskom roku! 

02.09.2018

V šk. roku 2018-2019 sme do školského výchovno - vzdelávacieho programu Svetielko zaradili výchovu k čnostiam. Na tejto stránke chceme rodičov informovať o aktivitách v jednotlivých mesiacoch.

VÝCHOVA K ČNOSTIAM

Čnosť je schopnosť konať dobro, vyžaduje si slobodné rozhodnutie a nikdy sa nekoná automaticky. Výchovou k čnostiam chceme u detí vytvárať postoje a modely správania, ktoré im umožnia adekvátne reagovať v každodenných situáciách. Čnosti  im poskytnú základ pre pravé hodnoty, istotu, autonómiu, kritické myslenie, stabilitu.

31.08.2018
  • Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore predprimárne vzdelávanie
  • Kontakt pre záujemcov: riaditel@cmsbilikova.sk

Stránky