Aktuality a oznamy

07.06.2019

Vo štvrtok 20.06. o 15.30 pozývame rodičov predškolákov na Rozlúčkovú slávnosť detí odchádzajúcich do základnej školy. Slávnosť sa bude konať v triede Motýlikov a mamičky deťom môžu pripraviť dobroty. Tešíme sa!

07.06.2019

V pondelok 17.06. o 16.00 h sa v triede Lienok bude konať informatívne stretnutie rodičov novoprijatých detí, ktoré nastúpia do MŠ od septembra 2019.

07.06.2019

Dňa 10.6.2019 sa ukončí prihlasovanie detí na prázdninové obdobie určené
od 1.7. do 19.7.2019.

Pre prihlásené deti na prázdninové obdobie je potrebné uhradiť príspevok za pobyt v MŠ a stravu do 30.06.2019.

4.06. od 9.30 do 16.30 vydávanie rozhodnutí o prijatí, neprijatí dieťaťa do MŠ v šk. roku 2019/2020

 

04.06.2019

V utorok 4.6. pozývame rodičov detí z tried Lienočiek, Veveričiek a Motýlikov na otvorenú hodinu krúžku Oboznamovanie sa s anglickým jazykom:

14.30 hod. Lienočky

15.10 hod. Veveričky

15.50 hod. Motýliky

03.06.2019

• Deti medzi tretím až šiestym rokom už vedia, že treba hovoriť pravdu a nemôžu klamať. Preto je dôležité ich na to upozorňovať a rozvíjať návyk hovoriť pravdu.

• Môže sa stať, že niekedy si deti mýlia skutočnosť s fantáziou. Nerozlišujú medzi nimi jasne rozdiely, a preto musíme tento fakt prijať a nebyť priveľmi kritickí. Treba ich však usmerňovať v tom, čo je pravda a postupne s citom poukazovať na rozdiely medzi realitou a tým, čo majú vysnívané.

24.05.2019

V týždni od 27.5. do 31.5. Motýliky čaká v pondelok (27.5.) výchovný koncert, v stredu (29.5.) sa deti zo všetkých tried zabavia s kúzelníkom Talostanom, vo štvrtok (30.5.) sa pre všetky deti bude konať predstavenie "Ty si iná ako ja"  a v piatok (31.5.) sa všetky deti môžu tešiť na Deň športu (k tomu prosíme vhodné oblečenie a obuv). 

 

24.05.2019

V pondelok 27.5. si deti z triedy Motýlikov vypočujú výchovný koncert na ZUŠ Batkova. Prosíme rodičov, aby deti priviedli do MŠ do 8.00. Ďakujeme.

 

24.05.2019

V pondelok 27.5. o 15.15 srdečne pozývame všetkých rodičov, starých rodičov, súrodencov a priateľov našej MŠ na vernisáž výstavy: 1. výtvarných prác detí zo všetkých tried (panely 1-4) a 2. fotografií zo súťaží, na ktorých sa zúčastnili deti z tried Veveričiek a Motýlikov (panel 5) v rámci projektu "Pozri sa, čo už dokážem".

17.05.2019

V utorok 21.5. od 8.45 Divadlo Na Hojdačke zahrá deťom príbeh "Sofia s predmestia" - univerzálny príbeh malej Sofie. Budeme si hovoriť o ohľaduplnosti voči ľuďom a prírode okolo nás, bez ohľadu na to, kde žijeme :-)

Stránky