Aktuality a oznamy

02.07.2019

Prázdninový režim v MŠ je v dňoch 1.-19.7.2019. Prevádzková doba je od 7.00 do 16.30. Prosíme rodičov, aby deťom priniesli do skrinky uteráčik, plavky, opaľovací krém a klobúčik na horúce letné dni. Od 22.7. je  MŠ zatvorená a nový školský rok začína v pondelok 2.9.2019 s prevádzkou od 7.00 do 17.00.

21.06.2019

Potraviny, ktoré spoločne vyzbierame, pomôžu rodinám v núdzi ľahšie preklenúť obdobie prázdnin. Zberné miesto je vo vstupnej hale MŠ. V mene bratov kapucínov ďakujeme - Pán Boh zaplať! 

21.06.2019

Vo štvrtok 27.6. sa deti zo všetkých tried môžu tešiť na autobusový výlet do Marianky. Odchod autobusu pre deti z tried Motýle a Veveričky je o 8.00 h. Pre Kuriatka a Lienočky o 8.45 h. Do ruksačiku prosíme zbaliť pitie v plastovej fľaši, nečokoládovú sladkosť, nakrájané ovocie, pršiplášť a dobrú náladu :-) Deti môžu priniesť sviečku (zapália p. učiteľky). 

10.06.2019

V stredu 12.6. deti z triedy Motýlikov navštívia Botanickú záhradu v Bratislave-Karlovej Vsi. Deti treba do MŠ priviesť do 8.00 hod. Prosíme, aby si deti do ruksačikov zbalili pitie v plastovej fľaši, malú nečokoládovú sladkosť alebo ovocie a pršiplášť. Tešíme sa ! 

07.06.2019

V stredu 26.06.2019 od 16.00 do 19.30 deti a rodičov srdečne pozývame na piknik ku „Dňu otcov“ v školskej záhrade. Budeme grilovať, ochutnávať dobroty, ktoré si pripravia rodiny a Združenie rodičov CMŠ Bilíkova. Pripravený je program. Piknikové deky, grily zabezpečia prosím rodičia. Tešíme sa na všetkých!

07.06.2019

Vo štvrtok 20.06. o 15.30 pozývame rodičov predškolákov na Rozlúčkovú slávnosť detí odchádzajúcich do základnej školy. Slávnosť sa bude konať v triede Motýlikov a mamičky deťom môžu pripraviť dobroty. Tešíme sa!

07.06.2019

V pondelok 17.06. o 16.00 h sa v triede Lienok bude konať informatívne stretnutie rodičov novoprijatých detí, ktoré nastúpia do MŠ od septembra 2019.

07.06.2019

Dňa 10.6.2019 sa ukončí prihlasovanie detí na prázdninové obdobie určené
od 1.7. do 19.7.2019.

Pre prihlásené deti na prázdninové obdobie je potrebné uhradiť príspevok za pobyt v MŠ a stravu do 30.06.2019.

4.06. od 9.30 do 16.30 vydávanie rozhodnutí o prijatí, neprijatí dieťaťa do MŠ v šk. roku 2019/2020

 

04.06.2019

V utorok 4.6. pozývame rodičov detí z tried Lienočiek, Veveričiek a Motýlikov na otvorenú hodinu krúžku Oboznamovanie sa s anglickým jazykom:

14.30 hod. Lienočky

15.10 hod. Veveričky

15.50 hod. Motýliky

03.06.2019

• Deti medzi tretím až šiestym rokom už vedia, že treba hovoriť pravdu a nemôžu klamať. Preto je dôležité ich na to upozorňovať a rozvíjať návyk hovoriť pravdu.

• Môže sa stať, že niekedy si deti mýlia skutočnosť s fantáziou. Nerozlišujú medzi nimi jasne rozdiely, a preto musíme tento fakt prijať a nebyť priveľmi kritickí. Treba ich však usmerňovať v tom, čo je pravda a postupne s citom poukazovať na rozdiely medzi realitou a tým, čo majú vysnívané.

Stránky