Aktuality a oznamy

24.05.2019

V pondelok 27.5. o 15.15 srdečne pozývame všetkých rodičov, starých rodičov, súrodencov a priateľov našej MŠ na vernisáž výstavy: 1. výtvarných prác detí zo všetkých tried (panely 1-4) a 2. fotografií zo súťaží, na ktorých sa zúčastnili deti z tried Veveričiek a Motýlikov (panel 5) v rámci projektu "Pozri sa, čo už dokážem".

17.05.2019

V utorok 21.5. od 8.45 Divadlo Na Hojdačke zahrá deťom príbeh "Sofia s predmestia" - univerzálny príbeh malej Sofie. Budeme si hovoriť o ohľaduplnosti voči ľuďom a prírode okolo nás, bez ohľadu na to, kde žijeme :-)

17.05.2019

Vydávanie rozhodnutí o prijatí - neprijatí dieťaťa do materskej školy sa bude konať 4.6.2019 v čase od 9.30 do 16.30 v riaditeľni MŠ.

 

16.05.2019

V nedeľu 12.5. deti z tanečného krúžku Hviezdička pod vedením p. učiteľky Milky (tr. Veveričiek) vystúpili s dvoma nacvičenými číslami na prehliadke tanca MIA Festival v DK Zrkadlový Háj a v kategórii Hobby sa umiestnili na 1. a 4. mieste. Pre detičky to bola prvá skúsenosť s veľkou tanečnou prehliadkou. Srdečne gratulujeme!!! 

 

16.05.2019

Exkurzia detí z triedy Motýlikov do Botanickej záhrady sa z dôvodu nepriaznivého počasia presúva - termín bude upresnený.

08.05.2019

• Deti potrebujú vyrastať v radostnom a harmonickom prostredí, v ktorom sú vzťahy medzi ľuďmi príjemné a srdečné. Rodičia a učitelia si musia uvedomiť, že sami musia žiť radostne, ak to chcú učiť deti.

• Dospelí  majú deti naučiť tešiť sa z maličkostí, vychutnávať si jednoduché a každodenné veci, radovať sa a tešiť sa v rodine, v škôlke. Deti musia vidieť u vychovávateľov pozitívny postoj aj pred neočakávanými a niekedy nepríjemnými situáciami. Radosť učíme deti tým, že ju žijeme.

• Učíme deti objavovať pozitíva v ľuďoch a rôznych situáciách.

08.05.2019

Vo štvrtok 16.5. o 8.45 h deti z triedy Motýlikov navštívia Botanickú záhradu v Karlovej Vsi. Prosíme rodičov, aby s deťmi zbalili ruksačik s pitím v plastovej fľaške a malé občerstvenie – ovocie, sušienky. Na výlet pôjdeme MHD.

08.05.2019

V utorok 14.5. bude zápis detí do materskej školy šk. rok 2019/2020 od 9.30 h do 16.30 h v pracovni riaditeľky školy.

 

07.05.2019

Program pri príležitosti „Dňa mamičiek“. Srdečne pozývame všetky mamičky, v programe vystúpia Vaše deti a obdarujú Vás malým darčekom.

 

Termíny besiedok v jednotlivých triedach:
Lienočky - pondelok 13.5. o 15.15 h
Kuriatka - utorok 14.5. o 15.15 h
Motýliky a Veveričky - streda 15.5. o 15.15 h

 

22.04.2019

V utorok 30.4. o 18.00 sa v kostole Ducha Svätého bude konať slávnostná svätá omša venovaná patrónke našej materskej školy sv. Gianne Berettovej Mollovej. Deti s p. učiteľkou Ivetkou Barokovou nacvičujú sprievodné piesne, na ktoré sa veľmi tešíme. Po sv. omši, ako každý rok, pozývame deti, rodičov a priateľov našej MŠ na slávnostné agapé. Ďakujeme Vám za pomoc pri zabezpečení občerstvenia!

Stránky