Aktuality a oznamy

01.02.2020

Pokračuje dvadsať hodinový prípravný kurz pre predškolákov - Eľkonin, pre písomne prihlásené deti. Kurz bude prebiehať dopoludnia, spravidla v utorok, v priestoroch CMŠ, v skupinkách. Kurz vedie špeciálny pedagóg, Mgr. Katka Kubasová.

/Hradené individuálne rodičmi./

14.01.2020

16.1. o 9.00h Novoročná – trojkráľová posviacka, v Cirkevnej materskej škole G.B.Mollovej, doobeda, za účasti pána kaplána Mgr. Petra Kizeka, detí a zamestnancov.

Začína dvadsať hodinový prípravný kurz pre predškolákov - Eľkonin, pre písomne prihlásené deti. Kurz bude prebiehať každý utorok dopoludnia, v priestoroch CMŠ, v skupinkách, vedie ho špeciálny pedagóg, Mgr. Kubasová K. Bližšie informácie poskytnú triedne učiteľky. (hradené individuálne rodičmi).

02.12.2019

aktivity v materskej škole

6.12.o 9.15h /piatok/, mikulášske, divadelné predstavenie pre deti, + príde sv. Mikuláš aj s nádielkou pre všetky deti.  /Hradené z príspevku ZR/. 

18.11.2019

Týždeň jesenného hrabania lístia na školskom dvore

18.11.2019 – 22.11.2019


Na školskom dvore pribúda lístie popadané zo stromov.

Kto má chuť a trochu času pomôcť s hrabaním lístia, môže sa zapojiť do tejto aktivity

každý deň, priebežne, v čase ráno od 8:00h do 16:00h

04.11.2019

7.11.10.00h program „Zdravé oči v škôlke“ meranie zraku pre prihlásené deti, potrebné je mať vyplnený informovaný súhlas rodiča, inak nie je možné dieťa vyšetriť.  Neinvazívne, hravé vyšetrenie sa realizuje v spolupráci s úniou nevidiacich. /Vyšetrenie je bezplatné/.

8.11. spomienková vychádzka, zapálením sviečky na cintoríne v Dúbravke, za zosnulých, deti z triedy Motýlikov /Deti môžu priniesť kahanček/.

01.10.2019
  • Začiatok krúžkovej činnosti

      Oboznamovanie, anglický jazyk /pondelky, stredy, tri skupiny detí / 1.hodina 3.10. streda/
      Spevácky krúžok /utorok – párny 1.hodina 1.10./
      Dramatický krúžok /každý utorok 1.hodina 1.10. 15.35/
      Hviezdička  /štvrtok , 3.hodina 4.10. /

02.09.2019

4.09. o 17.00 h v MŠ, pozvánka pre všetkých rodičov detí MŠ, na plenárne stretnutie rodičov, bude sa konať v triede Motýlikov. Účasť rodičov je potrebná - prosíme o účasť bez detí z dôvodu nerušeného priebehu stretnutia.

 

02.09.2019

Milí rodičia,

V stredu 4.9.2019 o 17:00 sa bude konať plenárne stretnutie všetkých rodičov detí, ktoré navštevujú materskú školu.  Zároveň to bude zasadnutím Združenia rodičov MŠ Bilíkova - občianskeho združenia zriadeného pri našej materskej škole.

01.09.2019

V pondelok 2.9. od 7.00h sa na všetky deti, aj rodičov, tešia Vaše pani učiteľky.

V triede Kuriatok: Ingridka a Ľudka
V triede Lienočiek: Ivetka a Ivetka
V triede Veveričiek: Milka a Eliška
V triede Motýlikov: Marianka a Majka
Zaradenie deti do tried nájdete na vstupných dverách do materskej školy.

18.07.2019

Všetkým deťom želáme požehnané, krásne prázdniny plné
zážitkov, radosti a šťastia!!!


Tešíme sa v novom školskom roku 2019/20120
2.septembra 2019 od 7.00h.

 

Stránky