Zmena sumy stravného pre predškolákov

20.01.2019

 

Od 1.1. 2019 v zmysle platnej legislatívy platba za stravné pre predškolákov bude vo výške 0.41 EUR/deň pri celodennej strave a 0.06 EUR/deň pri poldennej strave.