Všetkým deťom želáme požehnané letné dni

18.07.2019

Všetkým deťom želáme požehnané, krásne prázdniny plné
zážitkov, radosti a šťastia!!!


Tešíme sa v novom školskom roku 2019/20120
2.septembra 2019 od 7.00h.