Slávnosť sv. Gianny, patrónky našej MŠ, v kostole Sv. Ducha

27.04.2018

Na sv. omši, ktorú slúžil pán biskup Haľko, a za prítomnosti nášho dúbravského pána farára Bederku, spievali deti z našej materskej školy a speváckeho krúžku "Kvietky". Veľmi príjemné a úprimné stretnutie zakončilo agapé v pastoračnej miestnosti. Ďakujeme deťom, hudobnému doprovodu, pani učiteľke Ivetke Barokovej, pani kuchárkam a všetkým zamestnancom, rodičom a priateľom MŠ za prípravu a podporu! Stretneme sa na slávnosti sv. Gianny zasa o rok.