PROGRAM NA NOVEMBER

04.11.2019

7.11.10.00h program „Zdravé oči v škôlke“ meranie zraku pre prihlásené deti, potrebné je mať vyplnený informovaný súhlas rodiča, inak nie je možné dieťa vyšetriť.  Neinvazívne, hravé vyšetrenie sa realizuje v spolupráci s úniou nevidiacich. /Vyšetrenie je bezplatné/.

8.11. spomienková vychádzka, zapálením sviečky na cintoríne v Dúbravke, za zosnulých, deti z triedy Motýlikov /Deti môžu priniesť kahanček/.

12.11. „Šarkaniáda“, výstava doma vytvorených šarkanov v hale MŠ od 5.11 do 11.11 odovzdať triednej pani učiteľke/ malá odmena pre deti, ktoré sa zapoja do výstavy hradené ZR /

„Lieky nie sú cukríky“, deti triedy Veveričiek, Motýlikov, návšteva lekárne k téme staráme sa o svoje zdravie.

„Tajomstvo zdravej kuchyne“ - hry, ochutnávky- šalát, ovocná šťava, enviro aktivity pre všetky triedy.

„Zdravie z prírodnej lekárne“ - hry, enviro aktivity, bylinky, čaje a zdraviu prospešné potraviny, všetky triedy.

12.11. 9.15h, pre triedu Motýlikov, výroba prírodnej mastičky v škôlke, pod odborným vedením farmaceutov.
/ hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova /.

14.11. 9.00h, pre triedu Veveričiek, DÁVNY SVET UKRYTÝ V KAMEŇOCH, čo sú to skameneliny a ako vznikli? Nazrime spoločne do dávnej minulosti, aby sme vyriešili záhadu ich vzniku. Zahráme sa na malých paleontológov a nájdeme si v piesku svoj vlastný sadrový odliatok skameneliny. Program Dafné. /Hradené
z príspevkov ZR MŠ Bilíkova /.

Oprava na 25.11. 9.00h, pre deti z tried Kuriatok a Lienočiek    “O lišiakovi Marošovi“, činoherno-bábková inscenácia, ktorej dej sa odohráva na gazdovskom dvore. V danom predstavení sa riešia každodenné problémy dvoch sliepok, ktorým lišiak neustále niečo vyparatí. Všetko sa však zmení, keď ho pošlú do školy slušného správania.
V rozprávke sú deťom priblížené vzťahy medzi zvieratkami, prostredníctvom ktorých môžu deti získať lepší obraz toho, ako by sa malo a nemalo správať k druhým. / Hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova /.

20.11.90.00 h  LIEČIVÉ BYLINKY trieda Lienočiek a  Kuriatok. Bylinky majú zázračnú moc a pomáhajú nám zvíťaziť nad chorobami. O niektorých z nich sa porozprávame a naučíme sa ich rozoznať aj podľa vône a chuti. Program Dafné / hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova /.

Predpokladáme spoločné stretnutie na jesennej brigáde, na školskom dvore, v spolupráci, so ZR MŠ Bilíkova, bližšie informácie budú na plagátiku. Tešíme sa na spoločné stretnutie a pomoc pri úprave školskej záhrady a okolia. 
Termín oznámime v závislosti od počasia a dohody.