PROGRAM NA DECEMBER

02.12.2019

aktivity v materskej škole

6.12.o 9.15h /piatok/, mikulášske, divadelné predstavenie pre deti, + príde sv. Mikuláš aj s nádielkou pre všetky deti.  /Hradené z príspevku ZR/. 

10.12.utorok, do 18.12.streda, každý deň, pozývame Vás, všetkých rodičov aj s deťmi na predvianočný Deviatnik - prichýlenie svätej rodiny, stíšime sa pri spoločnej modlitbe, odovzdávaní obrazu svätej rodiny a koledách, v triede Lienok. Stretávať sa budeme v tomto období denne o 16.00h.

12.12. štvrtok, vyhlásenie výsledkov súťaže OLO ART v hoteli Holiday In, pôjdu tam Veveričky a 8 motýľov, ktorí nám pomáhali s mozaikou ( auto z odpadových materiálov - darček ), doprava zabezpečená OLO.

13.12. o 15.15h  /piatok/, v triede Veveričiek, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Veveričiek.

16.12. o 15.15h  /pondelok/, v triede Motýlikov, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede  Motýlikov.

17.12. o 15.15h /utorok/, v triede Lienok, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Lienok.

18.12. o 15.15h /streda/, v triede Kuriatok,vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Kuriatok.

18.12. o 10.00h, vystúpenie v Centre rodiny na ulici Bazovského 6, deti z triedy Veveričiek.

20.12. doobeda, vystúpenie v Domove sociálnych služieb,  Sekurisova,  „Vianočný príbeh“, hrať budú deti, ktoré navštevujú dramatický krúžok, v CMŠ.

 

 

Vianočné prázdniny od 23.12.2019 do 7.1.2020,
stretneme sa 8.1.2020 v stredu.
Želáme Vám pokojné, radostné a požehnané vianočné sviatky.