PROGRAM MŠ NA OKTÓBER

02.10.2018

ZAČIATOK KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

Oboznamovanie sa s anglickým jazykom: v PO, ST, 3 skupiny detí, 1. hodina 3.10.

Spevácky krúžok: UT – párny 1. hodina 2.10.

Tanečný krúžok Hviezdička  ŠT, 3. hodina 4.10./

Predškolák: ST doobeda, 2. hodina 3.10.

Žiadame uhradiť platby tak, ako ste prihlásili svoje deti na krúžky. Ďakujeme!

 

 

Triedne stretnutie rodičov

8.10. o 17.00 h Lienky,

9.10. o 17.00 h Kuriatka,

10.10. o 17.00 h Motýliky,

11.10. o 17.00 h Veveričky

Prosíme o účasť bez detí z dôvodu nerušeného priebehu. Ďakujeme.

 

 

9.10. Svetový deň pošty- Tajomstvo listu – poštárske tajomstvo. Ako cestuje list, interaktívne hry medzi triedami v MŠ, exkurzia na poštu - trieda Motýliky, Veveričky

 

 

 

 

11.10. o 9.30 „Pani úroda“ - poďakovanie za úrodu a slávnostné požehnanie jesennej úrody pánom kaplánom (deti prinášajú od 2.10 do 10.10. rôzne plody zo záhrady, z prírody a spoločne vystavujeme Božie dary vo vstupnej hale).

 

 

18.10. v MŠ o 9.30, Divadlo Dunajská vlnka, ponúka interaktívne predstavenie „Palculienka“. Pre všetky triedy (hradené z prostriedkov ZR MŠ).

 

 

 

23.10. 15.15 v MŠ Mesiac úcty k starším –  vystúpenie detí s krátkym kultúrnym programom, tvorivé dielničky v triede Motýlikov a Veveričiek. Srdečne pozývame starých rodičov z uvedených tried

 

 

 

 

 

 

29.10. - 2.11. bude MŠ zatvorená z dôvôdu štátneho sviatku a jesenných prázdnin. V MŠ v týchto dňoch prebehne rekonštrukcia umyvární.

 

Od 2.10. do 25.10. ZBER PLASTOV v MŠ: stlačené PET flaše, obaly z mlieka, džúsov odovzdávajú rodičia do vaničky v umyvárni pri triede. (26.10. odvoz OLO).

 

 

Celoročne zberáme papier do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera.            Ďakujeme!