PROGRAM MŠ NA MAREC

02.03.2019

4.3. o 10.30  Motýliky exkurzia do miestnej knižnice v Dúbravke.

 

 

4.3. o 16.30 v triede Lienok sa uskutoční metodické stretnutie pre rodičov a zamestnancov školy, na marcovú tému ČnostiSTATOČNOSŤ. Pozvaná lektorka usmerní naše pôsobenie či ako pedagóga, rodiča, člena komunity. Ste srdečne vítaní! 

 

 

 

4.3. do 5.4. prebieha zber plastov a tetrapakov, ktorý  je zameraný na rozvoj environmentálnej gramotnosti detí a starostlivosť o životné prostredie. Prinesené plasty môžete odkladať do sprchových vaničiek pri triedach na toaletách. Ďakujeme za spoluprácu!

 

 

Od 5.3. pre predškolákov z triedy Motýlikov bude prebiehať Stimulačný program – interaktívne čítanie, ktorý rozvíja schopnosť porozumieť textu, pýtať sa, predvídať príbeh, chápať pointu, vtip, porovnanie, metaforu a buduje hlbší vzťah k čítaniu a literatúre. Pre vybrané deti po konzultácii s rodičom a pani psychologičkou. Program bude prebiehať v priestoroch MŠ, v mesiaci marec každý utorok – 5.3., 12.3., 19.3. a 26.3. 2019 v dopoludňajších hodinách.

 

 

6.3. o 10.30,Veveričky exkurzia do miestnej knižnice v Dúbravke.

 

 

 

11.3. o 10.30 Motýliky, Veveričky, interaktívny projekt, „Ako vzniká kniha“, v spolupráci s vydavateľstvom Mladé letá.  (Hradené z príspevku združenia rodičov).

14.3. o 10.30 Kuriatka a Lienky, interaktívny projekt, „Ako vzniká kniha“, v spolupráci s vydavateľstvom Mladé letá. (Hradené z príspevku združenia rodičov).

 

 

12.3. a 14.3. v čase od 10.45 do 11.45 deti z triedy Motýliky navštívia keramický ateliér "Čakanka", kde si vyrobia darček. Deti budú rozdelené do dvoch skupín.

 

 

 

 

18.3.-22.3. prebehnú triedne kolá v prednese poézie - 9. ročník „Povieme si básničku“. V spolupráci s rodičmi si deti do triedneho kola pripravia primeranú báseň alebo prózu. Text básne s menom dieťaťa odovzdajte triednej p. učiteľke. Tri deti z každej triedy sa stretnú v školskom kole 1.4.2019 pred porotou zloženou z rodičov a p. učiteľky. Víťazi pôjdu do súťaže "Mám básničku na jazýčku" v DK Dúbravka. Tešíme sa a ďakujeme za spoluprácu a prípravu detí. Všetci budú odmenení za usilovnosť. (Odmeny hradené z príspevku združenia rodičov.)

 

 

18.3. 1.skupina 9.00– 9.40 Lienky a Veveričky, 
2.  skupina 9.45- 10.25 Veveričky,
3. skupina 10.30–11.15 Motýliky,

interaktívny, environmentálny program „O neporiadnom Šmudlovi a šikovných zvieratkách“, separovanie a starostlivosti o životné prostredie NATUR-PACK a DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie s možnosťou vytvorenia videa pre potreby propagácie,  pre šírenie povedomia o dôležitosti triedenia odpadu a zároveň zlepšenia životného prostredia.

 

 

21.3. o 9.30 interaktívne divadielko pre všetky triedy "Náš balík je pod našimi krídlami", humorný príbeh Kamila, ktorý sa stane poštovým holubom.

 

 

 

22.3. Deň vody, pripomenieme si aktivitami v triedach.

 

 

 

 

23.3. o 9.00 pozývame na každoročnú krížovú cestu do Marianky. Spomalíme krok a stíšime sa s pátrom Faustínom. Stretneme sa v Marianke pri parkovisku (v údolí).

 

 

 

Prebieha krúžok Eľkonin pre prihlásených predškolákov, doobeda v MŠ. Posledné stretnutie sa bude konať 11.3. (Hradené individuálne rodičmi).

 

 

25.3. do 29.3. dvojhodinovka denne, dopoludnia, začína 10-hodinová plavecká predpríprava v Plavárni Malina – Malacky, pre prihlásené deti z tried Motýlikov a Veveričiek. Doprava objednaným autobusom. Bližšie informácie poskytne výveska pri triede.

(Hradené individuálne rodičmi ako nadštandardná aktivita.)

 

30.3. srdečne pozývame deti a rodičov na jarnú brigádu. Spoločne skrášlime školský dvor a pochutnáme si na občerstvení, ktoré pripravia naše pani kuchárky a mamičky :-)