PROGRAM MŠ NA JÚN

07.06.2019

Dňa 10.6.2019 sa ukončí prihlasovanie detí na prázdninové obdobie určené
od 1.7. do 19.7.2019.

Pre prihlásené deti na prázdninové obdobie je potrebné uhradiť príspevok za pobyt v MŠ a stravu do 30.06.2019.

4.06. od 9.30 do 16.30 vydávanie rozhodnutí o prijatí, neprijatí dieťaťa do MŠ v šk. roku 2019/2020

 

04.06. od 14.30 h Lienky, 15.10 Veveričky, 15.50 Motýle v triede Veveričiek, záverečná otvorená hodina pre rodičov s ukážkou  činnosti  detí, na kurze oboznamovania sa s anglickým jazykom.

 

 

 

Poldenný autobusový výlet na pútnické miesto Marianka pre deti z triedy Kuriatok, Lienok, Veveričiek a Motýlikov. Pribaliť prosíme pitie v plastovej fľaške, sušienku nečokoládovú, ovocie nakrájané všetko zbaliť do ruksaku. Termín upresníme. Doprava hradená z príspevku ZR.

 

 

 

Doplnené - 12.6. Návšteva Botanickej záhrady v Karlovej Vsi.


 

 

17.06. o 16.00 h, pondelok, v triede Lienok, informatívne stretnutie rodičov novoprijatých detí, ktoré nastúpia do MŠ od septembra 2019.

 

 

19.06. o 10.30, streda, slávnostné ukončenie šk. roka, poďakovanie svätou omšou za všetky dni ktorými nás sprevádzal náš Pán, vedená kaplánom Peťom. Pre deti a zamestnancov v materskej škole.

 

 

 

 

20.06. o 10.00, štvrtok, Minitalent DK Dúbravka, do súťaže sú prihlásené aj deti z našej CMŠ.

 

20.06. o 15.30, štvrtok, pozývame rodičov na : „Rozlúčková slávnosť detí odchádzajúcich do základnej školy“ v triede Motýlikov. V programe vystúpia predškoláci. Mamičky deťom môžu pripraviť dobroty. Darčeky budú hradené z príspevku ZR.

 

 

26.06. od 16.00 do 19.30h, streda, piknik v školskej záhrade ku „Dňu otcov“, v spolupráci školy a Združenia rodičov MŠ Bilíkova. Budeme grilovať, ochutnávať dobroty, ktoré si pripravia rodiny aj Združenie rodičov. Pripravený je program, Piknikové deky, grily zabezpečia prosím rodičia. Tešíme sa na všetkých!

 

27.06. Poldenný autobusový výlet na pútnické miesto Marianka pre deti z triedy Kuriatok, Lienok, Veveričiek a Motýlikov. Odchod autobusu Motýliky a Veveričky o 8.00 h. Lienočky a Kuriatka odchod autobusu o 8.45 h. Pribaliť prosíme pitie v plastovej fľaške, sušienku nečokoládovú, ovocie nakrájané, pršiplášť - všetko zbaliť do ruksaku. Doprava hradená z príspevku ZR.

 


 

Všetkým deťom želáme požehnané, krásne prázdniny plné
zážitkov, radosti a šťastia!!!


Tešíme sa v novom školskom roku 2019/20120
2.septembra 2019 od 7.00h