PROGRAM MŠ NA JANUÁR

19.01.2019

Novoročná-trojkráľová posviacka v cirkevnej materskej škole, doobeda, za účasti pána kaplána, detí a zamestnancov. Termín upresníme.

 

Začína 20 hodinový prípravný kurz pre predškolákov - Eľkonin, pre písomné prihlásené deti. Kurz bude prebiehať každú stredu dopoludnia okrem dní, keď bude kurz korčuľovania (vtedy sa hodina presúva na štvrtok). Kurz sa bude konať v priestoroch CMŠ v skupinách a vedie ho špeciálny pedagóg Mgr. Kubasová. Bližšie informácie poskytnú p. triedne učiteľky. (Hradené individuálne rodičmi.)

 

 

31.1. tanečný krúžok Hviezdička srdečne pozýva rodičov a starých rodičov detí z tried Lienočky, Veveričky a Motýle, ktoré sa od septembra každý štvrtok stretávali a cvičili pri hudbe a vlastnom speve, na otvorenú hodinu v triede Veveričíek. Lienočky o 15.15h. Veveričky a Motýle o 16.00h. Tanečníci na záver otvorenej hodiny predvedú tance, ktoré nacvičili.

 

 

4. - 22.2. v čase 9.45-10.45 sa bude konať kurz korčuľovania pre prihlásené deti z tried Veveričiek a Motýlikov.  Kurz bude prebiehať na zimnom štadióne v Lamači  v počte 10 výukových hodín (pondelok, streda, piatok), v jeden deň bude dvojhodinovka. Cenu kurzu 60 EUR je treba uhradiť v termíne od 28.1. do 31.1.2019 u triednych p. učiteliek. Záväzné prihlášky na kurz sú k dispozícii u triednych p. učiteliek.

Deti potrebujú: 1. nabrúsené korčule s dlhými šnúrkami, 2. povinne- ochrannú prilbu, 3. chrániče (podľa rozhodnutia rodičov) a 4. povinne- tvrdé rukavice.

 

 

5. a 12.2. sa bude konať depistáž detí (screening školskej zrelosti) v materskej škole podľa oznamu uvedeného na výveske v šatni Motýlikov - pre deti ktorých zákonný zástupca odovzdal vyplnené a podpísané tlačivo - tr. p. učiteľkám do 28.1. Konzultácie s rodičmi prebehnú v MŠ, termín oznámime. Screening je bezplatný.

 

 

 

Celoročne zbierame papier do kontajnera pred MŠ. Podľa možnosti môžu rodičia priebežne nosiť papier a hádzať ho do kontajnera.