PROGRAM MŠ NA FEBRUÁR

07.02.2019

4.2. – 22.2. v pondelky, stredy a piatky od 9.45 do 10.45 prebieha korčuľovanie detí v ICE Arena Lamač, zimný štadión, pre prihlásené deti. (Hradené individuálne rodičmi.) Dňa 22.2. v piatok sa bude konať posledná dvojhodinovka korčuľovania, môžu sa zúčastniť aj rodičia.

 

Pokračuje dvadsať hodinový prípravný kurz pre predškolákov - Eľkonin, pre písomne prihlásené deti. Kurz bude prebiehať dopoludnia v priestoroch CMŠ v dvoch skupinkách, spravidla v stredu okrem dní kedy je v stredu korčuľovanie. Kurz vedie špeciálny pedagóg, Mgr. Katka Kubasová. (Hradené individuálne rodičmi.)

 

 

5. a 12.2. prebieha depistáž detí – skríning školskej zrelosti, pre deti ktorých zákonný zástupca odovzdal vyplnené, podpísané požadované tlačivá. Nehradí sa.

 

 

 


12.2. fašiangový karneval pre všetky triedy. Deti prichádzajú oblečené v maskách ráno do tried. Doobedná zábava, súťaže, promenáda v maskách. Občerstvenie, výzdoba  hradené z príspevku ZR.

 

 

19.2. „Po stopách hudby“ o 9.15, interaktívne hudobné podujatie pre všetky triedy. Hradené z príspevku ZR.

 

 

 

 

Návšteva predškolákov, Motýlikov, v základnej škole Nejedlého a Beňovského. Termín dodatočne oznámime. 

 

 

 

 

Celoročne zbierame papier, do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia priebežne papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera.                                               

Ďakujeme!