PROGRAM MŠ NA DECEMBER

05.12.2018

7.12. o 9.00 (piatok), divadelné predstavenie pre deti, divadlo Dunajka „ Prvý ako anjelik alebo Vitajte v advente“ + príde sv. Mikuláš aj s nádielkou pre všetky deti.  (Hradené z príspevku ZR). 

 

 

11.12. v utorok v dopoludňajších hodinách sa uskutoční bezplatný logopedický skríning - depistáž pre deti, ktoré majú vyplnený dotazník a informovaný súhlas (rodič si ho vypýta od p. triednej učiteľky).

 

11.12. do 19.12. denne, pozývame Vás, všetkých rodičov aj s deťmi na predvianočný Deviatnik - prichýlenie svätej rodiny, stíšime sa pri spoločnej modlitbe a koledách v triede Lienok. Stretávať sa budeme v tomto období denne o 16.00.

 

 

 

 

 

13.12. o 15.15  (štvrtok), v triede Kuriatok, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Kuriatok.

14.12. o 15.15  (piatok), v triede Veveričiek, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Veveričiek.

17.12. o 15.15 (pondelok), v triede Lienok, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Lienok.

18.12. o 15.15  (utorok), v triede Motýlikov, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Motýlikov. 


 

 

 

Vianočné prázdniny od 24.12.2018 do 5.1.2019, stretneme sa 7.1.2019 v pondelok.

Želáme Vám pokojné, radostné a požehnané vianočné sviatky.