Pokojné a požehnané sviatočné dni!

20.12.2018

Milí rodičia, deti, priatelia našej MŠ, želáme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky a tešíme sa na Vás v pondelok 7.1.2019!