Lienky a Kuriatka sa tešia z veselých farieb v šatniach

02.03.2019

Deti zo všetkých tried sa tešia z nových veselých umyvární a šatňových skriniek. Renovácia prebiehala s Božou pomocou postupne od prázdnin. Nové skrinky do šatní Kuriatok a Lienočiek uhradilo Združenie rodičov a priateľov CMŠ. Srdečne ďakujeme!