Kurz korčuľovania 4.-22.2. v Ice Arena Lamač

13.01.2019

Kurz korčuľovania pre prihlásené deti z tried Veveričiek a Motýlikov sa uskutoční na zimnom štadióne v Lamači v dňoch 4. - 22. februára v čase 9.45-10.45 v počte 10 výukových hodín (pondelok, streda, piatok), v jeden deň bude dvojhodinovka. Cenu kurzu 60 EUR je treba uhradiť v termíne od 28.1. do 31.1.2019 u triednych p. učiteliek. Záväzné prihlášky na kurz sú k dispozícii u triednych p. učiteliek.

Deti potrebujú: 1. nabrúsené korčule s dlhými šnúrkami, 2. povinne- ochrannú prilbu, 3. chrániče (podľa rozhodnutia rodičov) a 4. povinne- tvrdé rukavice.