Január 2020 aktivity v materskej škole

14.01.2020

16.1. o 9.00h Novoročná – trojkráľová posviacka, v Cirkevnej materskej škole G.B.Mollovej, doobeda, za účasti pána kaplána Mgr. Petra Kizeka, detí a zamestnancov.

Začína dvadsať hodinový prípravný kurz pre predškolákov - Eľkonin, pre písomne prihlásené deti. Kurz bude prebiehať každý utorok dopoludnia, v priestoroch CMŠ, v skupinkách, vedie ho špeciálny pedagóg, Mgr. Kubasová K. Bližšie informácie poskytnú triedne učiteľky. (hradené individuálne rodičmi).

17.1. od 15.00h do 18.00h, bude v priestore prízemia MŠ, jazyková miestnosť, záverečná konzultácia s Mgr. Kubasovou s rodičmi detí, ktoré absolvovali  krúžok „Predškolák“.
 
24.1.o 9.00h mobilné planetárium „Planéty vesmíru“, /agentúra Xvision/, postupne program, pre všetky triedy.  Súčasťou bezplatného programu mobilné planetárium, bude FOTOGRAFOVANIE detí, s jarnou témou. Rodičia si nezáväzne budú môcť zakúpiť sadu fotografií. V prípade nezáujmu, budú fotografie skartované.