5.2. a 12.2. Depistáž predškolákov

19.01.2019

Milí rodičia, 5.2. a 12.2. sa bude konať depistáž (screening školskej zrelosti) predškolákov zabezpečený Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Fedákova 3. Do 28.1. treba vypísať a p. triednym učiteľkám v tr. Motýle odovzdať Súhlas so spracovaním osobných údajov a priložené tlačivo. Ďakujeme. Konzultácie s rodičmi prebehnú v MŠ, termín oznámime. Screening je bezplatný.