4.6. otvorená hodina angličtiny pre rodičov detí, ktoré navštevujú krúžok

04.06.2019

V utorok 4.6. pozývame rodičov detí z tried Lienočiek, Veveričiek a Motýlikov na otvorenú hodinu krúžku Oboznamovanie sa s anglickým jazykom:

14.30 hod. Lienočky

15.10 hod. Veveričky

15.50 hod. Motýliky