4.2. začína kurz korčuľovania - prosíme o príchod detí do MŠ do 8.00

02.02.2019

Prosíme rodičov, aby deti prihlásené na kurz korčuľovania aj neprihlásené deti z tried Veveričky a Motýle privádzali v dni konania výcviku do MŠ do 8.00. Do ruksaku zbaľte veci podľa záväznej prihlášky (korčule, prilba, tvrdé rukavice, podľa uváženia rodičov chrániče). Pitie pre deti je zabezpečené zo strany škôlky. Ďakujeme a tešíme sa na športovú zábavu s deťmi!