25.3. začína plavecký kurz pre prihlásené deti

11.03.2019

Viac informácií nájdete v ozname nižšie a u p.učiteliek.