24.4. Deň Zeme v našej MŠ

22.04.2019

V stredu 24.4. si  v našej MŠ pripomenieme „DEŇ ZEME“. Pre deti sme pripravili dopoludňajšie aktivity na školskom dvore zamerané na starostlivosť o prostredie v ktorom sa hráme, bývame, žijeme.