20.6. Rozlúčka predškolákov

07.06.2019

Vo štvrtok 20.06. o 15.30 pozývame rodičov predškolákov na Rozlúčkovú slávnosť detí odchádzajúcich do základnej školy. Slávnosť sa bude konať v triede Motýlikov a mamičky deťom môžu pripraviť dobroty. Tešíme sa!