18.3.-22.3. si povieme básničku v triednych kolách prednesu poézie

07.03.2019

18.3.-22.3. prebehnú triedne kolá v prednese poézie - 9. ročník „Povieme si básničku“. V spolupráci s rodičmi si deti do triedneho kola pripravia primeranú báseň alebo prózu. Text básne s menom dieťaťa odovzdajte triednej p. učiteľke. Tri deti z každej triedy sa stretnú v školskom kole 1.4.2019 pred porotou zloženou z rodičov a p. učiteľky. Víťazi pôjdu do súťaže "Mám básničku na jazýčku" v DK Dúbravka. Tešíme sa a ďakujeme za spoluprácu a prípravu detí. Všetci budú odmenení za usilovnosť.