17.6. Stretnutie rodičov novoprijatých detí

07.06.2019

V pondelok 17.06. o 16.00 h sa v triede Lienok bude konať informatívne stretnutie rodičov novoprijatých detí, ktoré nastúpia do MŠ od septembra 2019.