12.2. bude v MŠ Fašiangový karneval

07.02.2019

V utorok 12.2. deti zo všetkých tried čaká FAŠIANGOVÝ KARNEVAL! Milé deti, ráno príďte oblečené v maskách do tried. Bude doobedná zábava, občerstvenie, súťaže aj promenáda v maskách!