12.11. Sférické kino a zábavno-vzdelávací film pre malých divákov zo všetkých tried

09.11.2018

V pondelok 12.11. od 9.00 sa pre všetky triedy v našej MŠ bude premietať film v kupole sférického kina. Počas programu sa deti ocitnú v 3D priestore a majú pocit, že sú súčasťou deja. Uvidia príbeh z prírody, hviezdy... (hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova).