11.12. Logopedický skríning - depistáž

23.11.2018

Dňa 11.12. v utorok v dopoludňajších hodinách sa uskutoční bezplatný logopedický skríning - depistáž pre deti, ktoré majú vyplnený dotazník a informovaný súhlas (rodič si ho vypýta od p. triednej učiteľky).